Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

ArcelorMittal Frýdek-Místek: Interní bulletin společnosti

Kompletní změna koncepce a realizace měsíčního interního bulletinu společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek.

Popis: Změna koncepce časopisu vycházela z potřeby managementu, který chtěl zintenzivnit komunikaci se zaměstnanci v oblasti klíčových témat strategie společnosti.

Cíle časopisu jsou následující:

  • Kompletní informace o dění ve společnosti včetně strategie a motivace zaměstnanců k udržení kvality práce a loajality se společností
  • Aktivní podíl řadových zaměstnanců na tvorbě časopisu: pravidelné rubriky, ve kterých dostávají prostor na vyjádření k různým oblastem
  • Důraz na pravidla bezpečnosti práce v provozu
  • Důraz na informace týkající se změn v provozu společnosti: budování nových technologických zařízení

Realizace: Na tvorbě časopisu jsme se podíleli v roce 2008.