Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Nadace ADRA: www.nadace-adra.cz

Tvorba struktury a poradenství v oblasti zpracování obsahové náplně a textů portálu neziskové humanitární Nadace ADRA.

(www.nadace-adra.cz, www.adra.cz)

Popis: Nadace Adra podporuje osvětovou činnost s důrazem na výchovu dětí a mládeže k sociálnímu cítění, boji proti rasismu a náboženské nesnášenlivosti. Nadace ADRA je od roku 2007 organizátorem projektu Hrdinové mezi námi, jehož smyslem je zviditelnit postoje slušnosti a statečnosti, které by měly patřit k základním projevům našeho chování. Součástí projektu je i udělení Ceny Michala Velíška.

Realizace: Na tvorbě webových stránek jsme se podíleli v roce 2007.