Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

ADRA

Nadace ADRA: Cena Michala Velíška 2008, tisková konference

Zajištění tiskové konference při příležitosti předání Ceny Michala Velíška.

Popis: Tisková konference se konala po slavnostním vyhlášení vítěze třetího ročníku Ceny Michala Velíška, k němuž došlo v závěru semináře s názvem Jak se rodí hrdinové.

Nadace ADRA: Odborný seminář a slavnostní udělení Ceny Michala Velíška

Kompletní organizační zajištění odborného semináře na téma občanské odvahy.

Popis: V reprezentačních prostorách rezidence primátora hl. města Prahy se konal odborný seminář. Psychologové, záchranáři, pedagogové, zástupci nevládních organizací a novináři zde společně diskutovali na téma Odvaha bránit druhého: geneticky zakódováno nebo vštípeno výchovou?

Nadace ADRA: Vyhlášení vítěze Ceny Michala Velíška 2007, tisková konference

Tisková konference, na které Nadace ADRA představila držitele Ceny Michala Velíška.

Popis: Držitel Ceny Michala Velíška pro rok 2007 Roman Ferenci byl novinářům představen na tiskové konferenci, která navazovala na odborný seminář v Rezidenci primátora hl. města Prahy.

Nadace ADRA: Dobročinný koncert k projektu Hrdinové mezi námi

Organizace a medializace dobročinného koncertu k podpoře projektu Hrdinové mezi námi.

Popis: V informační kampani k projektu Hrdinové mezi námi Nadace ADRA pokračovala dobročinným koncertem na Karlově náměstí. Koncertu se zúčastnil mimo dalších primátor města Prahy Pavel Bém, který převzal záštitu nad celým projektem, paní Iva Velíšková a další hosté.

Nadace ADRA: Zahájení projektu Hrdinové mezi námi, tisková konference

Kompletní zajištění tiskové konference, která odstartovala dlouhodobý projekt Nadace ADRA.

Popis: Smyslem projektu je zviditelnit postoje slušnosti, bojovat proti lhostejnosti a vést lidi k touze pomáhat druhým. Nutnost změny postojů ve společnosti prezentovaly výsledky výzkumu Vy a násilí.

Nadace ADRA: Tisková setkání s hejtmany

Setkání s hejtmany jako součást informační kampaně Nadace ADRA.

Popis: Součástí informační kampaně projektu Hrdinové mezi námi byla tisková setkání s krajskými hejtmany. Hejtmani vyjádřili projektu Nadace ADRA podporu a zároveň seznámili novináře s konkrétními aktivitami, které jsou v jejich regionech uskutečňovány na podporu bezpečnosti obyvatel v ulicích.

Nadace ADRA: www.nadace-adra.cz

Tvorba struktury a poradenství v oblasti zpracování obsahové náplně a textů portálu neziskové humanitární Nadace ADRA.

(www.nadace-adra.cz, www.adra.cz)

Popis: Nadace Adra podporuje osvětovou činnost s důrazem na výchovu dětí a mládeže k sociálnímu cítění, boji proti rasismu a náboženské nesnášenlivosti.