Někdo mlčí, protože neví,
a někdo mlčí, protože ví svoje.
(Miroslav Horníček)

logo

Mgr. Vladimír Raszka

Consultant

Absolvent:

Univerzita Hradec Králové, obor jazyková kultura a komunikace
MOSPRA 1996

Zkušenosti z práce pro:

Eiffage Construction Česká republika s.r.o.,  ArcelorMittal Ostrava a.s., RWE Česká republika, Moravskoslezský kraj, Charita Ostrava, BONATRANS GROUP a.s.