Vše co řekneme,
bylo již jednou řečeno.
Originalita se skrývá v tom,
jak to řekneme.

logo

Dita Škvarová

Office Manager

Absolvent:

Středí škola ekonomická, Praha

Zkušenosti z práce pro:,

ASCO/Joucomatic, s.r.o.; akademická malířka Hana Slavíková; TE-EN Servis, s.r.o.; PRODET, s.r.o.