Účelová partnerství nesvětí prostředky, ale přináší výsledky
DDeM – Effective Communication Management

logo

Public Affairs a účelová partnerství

Je důležité vědět, které instituce, orgány, profesní či oborová sdružení mohou mít přímý vliv na váš business. Mohou to být rozhodnutí institucí veřejné správy a regulačních orgánů, legislativní a daňová opatření, nebo lobování a nátlakové aktivity zájmových skupin.

  • Mnoho problémů vychází ze vzájemného  neporozumění, nedostatku či špatné interpretace záměrů a informací. Zajistíme, aby Stakeholdeři znali záměry a cíle klientů a naši klienti mohli znát a ovlivnit připravovaná rozhodnutí a aktivity Stakeholderů.
  • Dlouhodobě udržujeme profesionální vztahy se zástupci veřejné správy, samosprávy i regulatorních orgánů. Zprostředkujeme informační setkání, pravidelnou výměnu zkušeností a informací. Najdeme společné téma a společné cíle pro rozvoj odvětví či regionu.
  • Spolupracujeme s řadou expertů a analytiků. Na jejich odborném stanovisku můžeme vystavět argumentaci směrem k institucím a orgánům, které mají na chod odvětví přímý vliv.
  • Zprostředkujeme účelová partnerství, která zvýší vyjednávací pozici našich klientů. V okamžiku, kdy jde o perspektivu celého oboru odvětví, mohou být sice dočasnými, ale současně velmi účinnými spojenci i přímé konkurenční firmy.
  • V případě potřeby umíme sami iniciovat vznik oborového, nebo zájmového uskupení, které bude hájit a podporovat zájmy klienta a rozvoje celého oboru.
  • Umíme vytvořit partnerství s veřejnými a neziskovými institucemi při realizaci projektů společenské odpovědnosti firem. Partnerství s respektovanou institucí, nadací či občanským sdružením dodá projektům CSR váhu a znásobí publicitu.
  • Dokážeme poradit, která oborová a profesní sdružení mají skutečný vliv a reálnou vyjednávací pozicí, a která jsou jen formální nafouklou bublinou, bez reálné možnosti ovlivnit chod odvětví.