Poskytneme naše kapacity pro vaše projekty
DDeM – Effective Communication Management

logo

Project management

Konsultacemi naše práce pro klienta nekončí. Navržená doporučení zavádíme přímo do firemní praxe formou projektového řízení. Zastřešíme realizaci celé komunikační strategie, nebo převezmeme odpovědnost za realizaci vybraných PR projektů.

  • Projekty řídíme přímo, nebo se naši konsultanti stávají součástí projektových týmů klienta. Používáme také mechanismu tzv. Interim managementu, kdy se po dobu trvání projektu stává náš konsultant pevnou součástí organizační a řídící struktury firmy.
  • Projekty realizujeme na klíč, od záměru, přes schválení návrhu až po realizaci a měření výsledků. Po celou dobu má klient detailní přehled o průběhu projektu, nákladech, dílčích i souhrnných výsledcích.
  • Máme cenné zkušenosti s projekty kompletního rebrandingu i positioningu firemní značky, se zaváděním účinných strategií Media Relations či projektů na PR podporu nových produktů a služeb.
  • V oblasti interní komunikace úspěšně realizujeme projekty zaměřené na implementaci firemní kultury a praktické zavádění firemních hodnot do každodenní praxe.  Komunikačně zastřešujeme změnové a transformační projekty firem.
  • Úspěšně realizujeme řadu jednorázových projektů na podporu CSR, reputace firemní značky, publicity sponzoringových a humanitárních aktivit, akcí na podporu zdraví. Vedle komerční sféry zajišťujeme i PR projekty pro nadace a neziskové organizace.