Dobré PR produktů a služeb je jejich nejlepší vizitka
DDeM – Effective Communication Management

logo

PR produktů a služeb

S nárůstem množství a forem reklamy paradoxně klesá její účinnost.  Lidé jsou vůči klasickým reklamním sdělením stále více rezistentní a nedůvěřiví. Otevírá se velmi atraktivní prostor pro cílené kreativní PR produktů a služeb, které umožňuje vytvořit emocionální vazbu se zákazníkem.

  • Víme, jaká veřejná a odborná média využít pro produktivní PR produktů a služeb našich klientů. Prostřednictvím PR článků, rozhovorů, advertorialů a diskusí docílíme, že zákazníci začnou po produktech klienta sami pátrat.
  • Připravíme a realizujeme koncept podpůrných tematických konferencí, eventů a promoakcí, které zvýší zájem médií a široké veřejnosti.  Formou zážitku, názorných demonstrací a vlastní zkušenosti ocení potenciální zákazníci praktické přínosy produktů našich klientů.
  • Cílenou profilací klienta jako inovátora a odborného lídra trhu zvýšíme povědomí, důvěryhodnost a prestiž jeho produktů a služeb.  Hodnotu produktů podpoříme zveřejněním názorů a doporučení uznávaných expertů v dané oblasti i mediálně známých osobností.
  • Produktovou PR kampaň podpoříme interaktivními webovými aplikacemi a kreativním využitím sociálních sítí. Vycházíme z principu, že nejlepšími a nejúčinnějšími propagátory produktů a služeb našich klientů jsou jejich přesvědčení uživatelé – zákazníci.