S námi budou média na vaší straně
DDeM – Effective Communication Management

logo

Media Relations a Media Lobbing

Dobré vztahy s médii tvoří hlavní páteř budování úspěšného firemního PR. Našim klientům pomáháme profilovat se v médiích v roli leadra trhu, inovátora či experta.  Prezentujeme je jako společensky odpovědné firmy a zvyšujeme jejich reputaci.

  • Naše vztahy s médii stavíme na stejném principu jako vztahy s  klienty. Na důvěře, spolehlivosti a vzájemné výhodnosti. Médiím nabídneme zajímavá témata a exkluzivní informace. Média oplátkou potřebný prostor pro prezentaci managementu, firmy či produktové PR.
  • Za léta praxe jsme si vytvořili širokou sít funkčních vztahů s vydavatelstvími, celostátními i regionálními médii, společenskými i odbornými novináři. Známe principy mediálního trhu i práci novinářů. Dokážeme předejít krizové komunikaci a víme, která média využít pro oslovení těch správných cílových skupin.
  • Pro naše klienty připravíme kvalitní tiskové konference, zajistíme účast novinářů i patřičný mediální ohlas. Zorganizujeme atraktivní press tripy, exkluzivní individuální rozhovory i neformální setkání s vybranými zástupci vlivných médií.
  • Kvalitně zpracujeme tiskové zprávy, rozhovory i PR články. Zajistíme kompletní monitoring trhu i mediální analýzu konkurence. Proškolíme klienta ve způsobu práce s médii a připravíme profesionální mediatrénink.
  • Media Lobbing chápeme jako běžnou součást naší práce, jako vyšší formu Media Relations. Jeho základem je vytvoření úzkých osobních i odborných vazeb s klíčovými médii a novináři, při přísném zachování všech etických pravidel vzájemné spolupráce.