Víme, jak získat zaměstnance na vaši stranu
DDeM – Effective Communication Management

logo

Interní komunikace

Interní komunikace je podceňovanou součástí korporátní komunikace i přímého řízení firmy. Je pravda, že většina firem už dnes má speciální útvar vnitřní komunikace. Stejně tak platí, že nestačí mít speciální útvar, aby interní komunikace začala skutečně plnit svoji klíčovou roli.

  • Přes stále rostoucí počet komunikačních možností a kanálů informovanost zaměstnanců stagnuje. Příčinou je přehlcení informacemi, živelné zavádění nových kanálů, nerozlišení priorit a cílových skupin.
  • Náš DDTest propustnosti informací umožňuje, rychle, bez nákladných výzkumů a analýz zjistit, které kanály skutečně plní svoji komunikační funkci a přednastavit je tak, aby ty správné informace proudily k těm správným cílovým skupinám.
  • Mezi největší problémy i výzvy interní komunikace patří schopnost ovlivnit chování zaměstnanců v souladu s hodnotami firmy a požadovanou firemní kulturou. Hodnoty zůstávají proklamací, firemní kultura na papíře.
  • Náš Employee Engagement System hledá průsečíky mezi potřebami vlastníka, managementu a zaměstnanců. Aktivně zapojuje cílové skupiny zaměstnanců a managementu do výkladu hodnot a jejich zavádění do kulturní praxe firmy.
  • Employee Engagement System úspěšně využíváme také při zavádění nové firemní strategie, změnového managementu, motivaci zaměstnanců všech úrovní k vyššímu výkonu.
  • Na základě auditu komunikace umíme nastavit organizaci komunikace u klienta i vytvořit procesní model jejího fungování, vypracujeme komunikační strategii a účinnou kombinaci komunikačních kanálů.
  • Pro naše klienty realizujeme tvorbu firemních časopisů, on-line newsletterů, intranetových portálů na klíč.
  • Našim cílem je stírat rozdíl v přístupu mezi interním a externím klientem. Kulturu firmy navenek chápeme jako odraz kultury, která panuje uvnitř firmy. A klíčem k jejímu formování je právě interní komunikace.