Firemní média promluví za vás
DDeM – Effective Communication Management

logo

Firemní publikace a weby

Firemní publikace, stejně jako internetové a intranetové publikace jsou důležitou vizitkou každé firmy.  Odráží způsob, jakým firma komunikuje se svými zákazníky i zaměstnanci. Prezentují kulturu firmy i prestiž značky. Ukazují na míru interakce a moderního přístupu k businessu i lidem.

  • Pro naše klienty zajišťujeme kompletní návrh koncepce i výrobu firemních periodik, a to i jednorázových tematických publikací - produktových knih, příruček corporate identity, komunikačních standardů, profilových brožur a výročních zpráv.
  • Profesionálně a žánrově rozmanitě zpracujeme texty i fotografické práce. Zajistíme pravopisné korektury a stylistické úpravy materiálů klienta. Navrhneme změnu grafiky a design firemních tiskovin, zprostředkujeme práci DTP studia.
  • Používané internetové stránky klienta podrobíme zevrubné analýze. Doporučíme úpravy struktury, designu, změny textu. Navrhneme vhodné interaktivní nástroje pro komunikaci s klienty i zaměstnanci.
  • Na přání klienta zajistíme moderní redesing stránek, popřípadě kompletní tvorbu a správu nového webu. Včetně struktury, tvorby a aktualizace textů, posílení pozice ve vyhledávačích, komunikace s klienty, vyhodnocení přístupů, interakcí apod.
  • Specializujeme se na vytváření tematických webových stránek určených k PR podpoře projektů, produktů a oblastí CSR. Využíváme přitom interaktivních aplikací, motivačních soutěží, her, atraktivního designu i obsahu.
  • Nepřeceňujeme význam sociálních sítí pro reálný business. Dokážeme však využít jejich předností k účelové podpoře konkrétních projektů, produktovému PR, či ovlivnění mínění vybraných cílových skupin.