Profesionální event je zážitkem pro hosty a přínosem pro vás
DDeM – Effective Communication Management

logo

Event Management

Pořádání společenských a firemních akcí patří neodmyslitelně do repertoáru úspěšného PR. Důležité však je, aby vložené prostředky firmě přinesly očekávaný efekt a stanovený cíl. Tím může být zvýšení loajality zaměstnanců, posílení vztahů s obchodními partnery, pozitivní naklonění médií, profilace značky či zvýšení prodeje služeb.

  • Připravíme kompletní strategii a koncepci eventů. Od uzavřeného jednání, přes slavnostní podpis smlouvy, zahájení významného projektu, až po kulturní akce, společenské večery a golfové turnaje.
  • Cílům eventu přizpůsobíme kreativní pojetí, skladbu hostů, volbu doprovodného programu, techniku i moderátora.  Disponujme rozsáhlou databází atraktivních prostor s prověřenou kvalitou zázemí a služeb. Eventy dodáváme na klíč.
  • Úspěch akce nemusí být vždy přímo úměrný vynaloženým prostředkům. Díky mnohaleté spolupráci s dodavateli dokážeme vždy vyjednat výhodné cenové podmínky. Šetříme zdroje našich klientů, při zachování prestiže akce a bohatosti programu.
  • V rámci interní komunikace zakomponujeme akce pro zaměstnance do celkové komunikační strategie firmy.  Realizujeme manažerské konference a roadshow, tematické work shopy, eventy na podporu firemní kultury, dny otevřených dveří, sportovní a společenské akce.
  • Organizujeme odborné semináře a konference na klíč. Používáme moderní formy odborných setkání, jako jsou kulaté stoly, World Caffe, Branch Lunch či Innovation Days.
  • Tematické eventy tvoří nedílnou součást Media RelationsPublic Affairs.  Zajistíme netradiční tiskové konference a press tripy pro novináře. Organizujeme pracovní, informační i společenské setkání se zástupci veřejné správy.