Nehledáme problémy, ale řešení
DDeM – Effective Communication Management

logo

Audit firemní komunikace

Rostou vaší firmě náklady na komunikaci? Zvyšuje se počet pracovníků PR oddělení, narůstá počet kanálů, PR akcí a tiskových zpráv a mediální obraz firmy se přitom nemění? Nastal nejvyšší čas na detailní audit firemní komunikace.

  • V oblasti interní komunikace se zaměříme na organizační uspořádání a začlenění útvaru komunikace ve firemní hierarchii. Zmapujeme procesy toků informací, skladbu a efektivitu komunikačních kanálů. Zjistíme roli managementu i kompetence útvaru vnitřní komunikace.
  • Audit firemní komunikace v našem pojetí není hloubkovou kontrolou, ale systémovým hledáním optimálního řešení komunikačních potřeb našich klientů. Jsme přesvědčeni o tom, že volba nástrojů, médií, procesů i cílových skupin musí vždy vycházet ze strategických cílů firmy.
  • Měření efektivity je také základem auditu externí komunikace.  Sledujeme úspěšnost aktivit na poli Media RelationsPublic Affairs, CSR či PR produktů a služeb. Porovnáme standardy komunikace (s partnery, zákazníky, odbornou i širokou veřejností) s nejlepší praxí v oboru.
  • Detailní mediální analýza nám umožní zjistit účinnost PR aktivit, vnímání veřejnosti, srovnání s konkurencí.  Najdeme nová témata, efektivnější prostředky, doporučíme vhodná média i konkrétní novináře. Naopak nalezneme úspory tam, kde se aktivity i investice míjí účinkem.
  • Výstupem auditu je ucelený návrh konkrétních procesních, personálních i organizačních změn. Jeho součástí je vždy nástroj pro měření účinnosti (zpětné vazby) zavedených opatření.
  • Pracujeme rychle a naše výstupy jsou okamžitě použitelné v praxi. Podílíme se na implementaci navržených opatření, nebo přebíráme odpovědnost za jejich kompletní realizaci prostřednictvím projektového managementu.