Nejsme typ konsultantů, kteří po prezentaci výsledků zmizí
Jsme DDeM – Effective Communication Management

logo

Analýza a poradenství

Hlavním fenoménem dnešní doby je změna. Mění se situace na trhu, legislativa, způsoby konkurenčního boje, priority zákazníků. Mění se formáty reklamy, práce médií, toky informací, formy účinného PR. Úspěch komunikace dnes závisí na schopnosti tyto změny sledovat, předvídat a využívat ve svůj prospěch.

  • Řada firem fúzuje, tvoří nové firemní i prodejní vize, strategie, organizační struktury. Často přitom opomene přizpůsobit změnám stávající strategii komunikace. Trh je zahlcen informacemi. Postupy, které včera firmám přinášely očekávaný efekt, dnes přestávají fungovat.
  • Na základě zevrubné analýzy strategie firmy a stávající situace v oblasti PR a komunikace, připravíme pro naše klienty sadu konkrétních doporučení, popřípadě kompletní komunikační strategii na klíč.
  • Analýzu a poradenství chápeme jako celek. Každé naše doporučení vždy vychází z dokonalé znalosti výchozího stavu. Podle potřeb klienta poskytneme poradenské služby pro celou oblast PR, nebo pouze pro její problémovou část.
  • Vypracujeme mediální analýzy, audity firemní komunikace, systém konkurenčního zpravodajství. Poradíme v otázkách krizové komunikace, interní komunikace, produktové PR komunikace a společenské odpovědnosti. Pomůžeme nastavit strategii úspěšného Media Relations, Media LobbingPublic Affairs.
  • Na trhu firem, médií i osobností zjistíme, kdo a proč je váš spojenec, odpůrce i potenciální hrozba. Identifikujeme vlivné a nátlakové skupiny. Ukážeme vám cesty a možnosti jejich ovlivňování.
  • Podílíme se na realizaci našich doporučení v praxi a nabízíme spoluodpovědnost za dosažené výsledky.