Stručně řečeno
To, co děláme, nás baví,
a co nás baví, to umíme

logo

Umíme

využít všech našich zkušeností, znalostí trhu i široké sítě funkčních kontaktů v ekonomické, mediální i veřejné sféře ve prospěch budování značky a reputace našich klientů.

Umíme nastavit strategii korporátní komunikace tak, že nezůstane u slov, ale stane se účinným nástrojem profilování byznysu našich klientů a zvyšování motivace a loajality jejich zaměstnanců.

Umíme našim klientům otevřít bránu do světa médií, aby se z obávaného nepřítele mohl stát užitečný spojenec. A to v pozitivním ovlivňování odborné i široké veřejnosti, partnerů, konkurence i spotřebitelského chování.

Umíme pro naše klienty realizovat jednorázové projekty na klíč, poskytnout jim dlouhodobou strategickou spolupráci, převzít kompletní nebo částečnou PR agendu.

Umíme vaše představy v oblasti PR komunikace úspěšně realizovat v praxi a nebojíme se převzít odpovědnost za výsledky své práce.

Rozumíme své práci i vašim potřebám

Jsme DDeM - Effective Communication Management